Anti Ragging

Anti Ragging Information
Bio Medical Department : Lr. B.C. Changela
CDDM Department : Lr. J. R. Jhala
Computer Department : Lr. M. B. Kalariya
EC Department : Lr. R. D. Raghani
Electrical Department : Lr. N.M. Mehta
IC Department : Lr. S.Z. Shyara