Mukhyamantri Apprentice Yojna Booklet 1 Booklet 2 GR Note

About
a. v. parekh technical institute, rajkot

Date: 16-02-2021

સંસ્થા ખાતે હાલ અભ્યાસ કરતા તમામ  વિભાગ ના પ્રથમ સેમેસ્ટર  તથા  સી ટુ ડી  ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ સૂચના 

સંસ્થા ની ફી  માટે  નીચે ની લિંક પર ક્લિક કરવું 

Sem 1 regular and C TO D institute fees....end date 19/02/2021

https://www.eduqfix.com/PayDirect/#/student/pay/VHojzzr5kIc7DsjoDeMyxBHU8F9XzOlRnf6FzrPyxxWHtHn5KiLclQ18dvvBPavD/1517

-------------------------------------------

Date: 04-02-2021

ELECTRICAL DEPARTMENT

Following Students of 1st Semester have no any contact with electrical department in lectures or MID SEM EXAM. If anyone is in contact with them inform them to contact SHRI V.R.MISTRY SIR (9714280906) IMMEDIATELY TO FILL ENROLLMENT FORM.

 

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]--> AJAGIYA KIRTAN KANAIYALAL

2. AKBARI RAJ MANSUKHBHAI

3.BARIA YAMINIBEN KANTIBHAI

4.BHAYANI MEET SANJAYBHAI

5.DEGAMA ASHVIN HARESHBHAI

6.FUNADA BHAGIRATH

7.GORFAD MIT ASHOKBHAI

8.KANZARIYA AJAY GIRDHARBHAI

9.KORIYA KUNAL GIRISHBHAI

10.MEHTA KISHAN MANHARLAL

11.PARMAR  KHUSHAL

12.RAIYANI DARSHIL NILESHBHAI

13.UPADHYAY AYUSH VIJAYKUMAR

14.VEKARIYA SHYAM KANTILAL

15.PITHADIYA DHAVAL DILIPBHAI

16.MANSARA VIRAL

 

------------------------------------------------------------------

Date: 20-01-2021

કોરોના વૈશ્વિક મહામારી ને અંતર્ગત પોસ્ટ લોકડાઉન માં કોલેજ રી -ઓપન કરવા બાબત - કોલેજ ખાતે હાલ  માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ સૂચના 

નીચે આપેલ લીંકમા આપેલ માહિતી અનુસરવી....

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCyKotUfLicjhKEr8XgkbdEFtXps8Pbk-T4Ebdjik5Pog_zw/viewform


————————— ———- ——-

તા . 07-01-2021 - કોરોના વૈશ્વિક મહામારી ને અંતર્ગત પોસ્ટ લોકડાઉન માં કોલેજ રી -ઓપન કરવા બાબત - કોલેજ ખાતે હાલ ફાયનલ યર માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ સૂચના 

તાજેતર માં જાહેર થયેલા ગુજરાત સરકાર ના શિક્ષણ વિભાગ ના પત્ર અનુસાર જે  વિધાર્થીને  કોલેજ ખાતે ઓફ આઈન  ભણવા આવવું છે તેવા વિદ્યાર્થીઓ એ ફરજિયાત offline સંમતિ માટેનું ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. તે માટેની સુચના ફોર્મમાં લખેલી છે તેને અનુસરવાનું રહેશે. આપેલ પત્રકમાં ત્રણ પાનાં છે. તેમાંના પહેલા બે પત્રક હા માટેના છે. ત્રીજું પાનું નાં માટેનું છે.

 જે વિધાર્થીઓએ online ભણવા માંગે છે. તેમનું ઓનલાઈન ટીચીંગ ચાલુ રહેશે

વધુ માહિતી માટે આપના વિભાગ ના ક્લાસ મેન્ટર નો સંપર્ક કરવાનો રહેશે .

વાલી નું સંમતિ પત્ર : http://www.avpt.cteguj.in/uploads/4732/POST_LOCKDOWN_2021.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ડિપ્લોમા પ્રથમ વર્ષનું  શૈક્ષણિક કાર્ય તા-15/10/2020 થી શરૂ થયેલ છે.

જે વિદ્યાર્થીઓએ  ખાતાનો  સંપર્ક ન કર્યો હોય અને ઓનલાઇન શૈક્ષણિક કાર્યમાં ગેરહાજર રહેતા હોય તેઓને નીચેની ગૂગલ લિંક દ્વારા માહિતી આપવા જણાવવામાં આવે છે.

ગૂગલ લિંક

https://forms.gle/v4Jjhhz2B4KwrUQu8Dear Parents,Students 

As per order passed by Gujarat Government, college  will remain closed for teaching till 17th MAY 2020 for students to avoid spread of Corona.Please keep on visiting website.

Updates Shall be intimated on website.

You all are requested to go through news paper and TV . It's our duty to maintain healthiness of our society. Please follow all the guidelines to prevent spread of Corona.- A.V.P.T.I.

  • As per GTU circular dated 24/03/2020 , It is hereby informed to all concerned that all Theory and Practical Summer 2020 Examination for all courses are postponed till further orders as a precautionary measure against the threat of COVID-19. It is advised to keep visiting GTU website for regular updates regarding the new schedule for Summer 2020 Examination.

  • As per Circular of education department Gandhinagar issued on date 15/03/2020, This is to inform you all that 2nd Semester's Midsem exam and /4th & 6 th Semesters' Remid for all courses are postponed till further orders as a precautionary measure against the threat of COVID-19.

__________________________________________________________________________________________

Amrutlal Virpal Parekh Technical Institute abbreviated as AVPTI was found out in the year of 1948 by the help of a generous donor of that era known asSheth Amrutlal Virpal Parekh. He donated INR - 1,05,0001 in the currency of that time, with the help of which Wireless Telegraphy course was first to start in this campus & in the country! It is worth to mention that to fulfill the vision of Sheth Shree A.V. Parekh, the Principal of D.H. Arts & Science College in year of 1948, Shree R.K. Yagnik played a vital role & made it a success. Afterwards many courses such as Advanced Radio Communications, Television, Wireless Communications etc. were started on certificate level & made a bechmark of quality students as output which were placed gladly by top companies and institutions around the globe. Currently on the requirement of changing time Institution offers Diploma Level courses on branches of Engineering and Design such as Bio-Medical, Computer, Instrumentation & Control, Electrical, Electronics & Communications and Computer Aided Costume Design. The institution is equipped with more than 100 Teaching & Administrative staff, 5 buildings, 3 hostels, staff quarters & 2 under construction buildings. The institute also offers a central library with vast range of books, magazines and articles. The inner soul of this place always keeps faculties and students self motivated towards new limits of work & innovation. AVPTI is not just an institution but a vast & evergrowing family of technocrats…


Vision 

To cater skilled engineers having potential to convert global challenges into opportunities through embedded values and quality technical education.

Mission

A.V.Parekh Technical Institute is committed to

M1:  Impart quality technical education and prepare diploma engineering professionals to meet the need of industries and society.

M2: Adopt latest tools and technologies for promoting systematic problem solving skills to promote innovation and entrepreneurship.

M3: Emphasize individual development of students by inculcating moral, ethical and life skills.
College Statistics : 

Academic Buildings : 5 Nos. (Main Building, Old Building, Computer Building, Bio-Medical Building, LRUC/EC Building)

Hostels Data : 

Marconi Boys Hostel : 22 Rooms and 54 Students

Tagore Boys Hostel : 48 Rooms and 75 Students

AVPTI Girls Hostel : 32 Rooms and 70 Students


"Winners do not do the different things.... but, they do the things differently..."

The A.V. Parekh Technical institute, Rajkot has been one of the oldest Government institutions imparting quality technical education since 1948. At present Diploma in Electronics & Communication, Instrumentation & Control, Bio-Medical, Electrical, Computer and Computer aided costume design & Dress making courses are being run, with the total intake capacity of 870 students. All the departments have well-qualified and dedicated faculties and well-equipped laboratories. We impart quality engineering education through sound theoretical knowledge, hands on practices, computational skills, with an amalgamation of exposure to recent technologies through Industrial Visits and Expert Lectures.

We provide ample platforms to the students for enabling them to participate in various Technical, Spiritual, Sports, Social Welfare and cultural activities/events. I feel privileged to state that, having imbibed ethical values along with technical education our "Team Kartavya" (comprising of 300 plus students) has bagged i-SCALE 2016 Award from Gujarat Technological University for the best social welfare contributors in the state.

The placement cell of this institute is marshalling optimum resources to dish out job opportunities to the students at the institute campus. The dedicated team conducts pre-placement trainings for the students mentoring them for technical, personality development skills, aptitude tests, entrepreneurship facets etc., for enabling them to easily grab the job opportunities at their door step. The value aided innovative programmes in various facets have significantly improved job prospectus and the institute has become an apple in the eyes of multi-national companies.

The several members of Alumni association of this institute are now, big-wigs, holding key positions in Government, Semi-Government and Non-Government organisations in India and abroad. The association of the alumni actively supports the institute by donating books, awarding scholarships, medals and other solicited assistances. The Alumni association is instrumental in overall development and welfare of the institute.

All the technical and non-technical activities have been guided meticulously by the various committees and statutory bodies / associations. I wish to record deep sense of gratitude for their untiring efforts and whole hearted cooperation , making the institute, unique not only in India but also abroad.

Dr. A. S. Pandya
Principal A.V.P.T. Institute

Diploma Admission Registration Official Website : https://gujdiploma.nic.in/GujDiplomaCMS/public/home.aspx

Diploma Admission Official Website : http://www.acpdc.in/


--- ---- -------- ----- ---- ---- --- ---- -------- ----- ---- ---- --- ---- -------- ----- ---- ---- --- ----

AVPTI's FDP Website 

https://sites.google.com/view/avptis-fdps/home

Visitor Count: 234610             Last Updated on :2021-02-18